Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića „Morska vila“ Nin, te nakon provedenog natječaja Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Morska vila“ Vrtića, na 34. sjednici održanoj 20. srpnja 2020. godine jednoglasno donosi

ODLUKU

o odabiru kandidata za radno mjesto odgajatelja

 

Odluka o prijemu u radni odnos