Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19 i 57/22), i Odluke Upravnog vijeća od 29. studenoga 2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Morska vila” Nin, raspisuje

 NATJEČAJ za obavljanje poslova na radnom mjestu

 ODGOJITELJ /ICA 

  1. jedan (1) izvršitelj/ica - na određeno, puno radno vrijeme zbog bolovanja do povratka djelatnice na rad

TEKST NATJEČAJA