Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 93/13, 98/19, 57/22), i članka 42. Statuta DV "Morska vila", a sukladno Odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Morska vila" donesene 24. travnja 2023. godine, ravnateljica Dječjeg vrtića "Morska vila" objavljuje

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

ZDRAVSTVENI VODITELJ/ZDRAVSTVENA VODITELJICA (VŠS, VSS)- 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 16 sati tjedno, neodređeno

Tekst natječaja OVDJE