MAŠKARE

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/13, 98/19, 57/22) i čl. 42. Statuta Dječjeg vrtića "Morska vila" Nin, a na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Morska vila" donesene sana 29. studenog 2023. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Morska vila" Nin raspisuje 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta na određeno:

-POMOĆNIK ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

-1 izvršitelj/ica, određeno, puno radno vrijeme do 30. srpnja 2024. godine

TEKST NATJEČAJA OVDJE